Trivsel

Trivsel og udvikling er et vidt begreb, der omfatter både fysisk, psykisk og social trivsel. Der kan være tale om småtspisende børn, småbørns spisevægring og overvægt.

Tidlig og sen pubertet
Vi udreder og behandler piger og drenge med tidlig og sen pubertet.

Vil du læse mere, se pjecer

ADHD
Familieafdelingerne i hjemkommunen, PPR og Børnepsykiatrisk afdeling er forpligtede til at varetage problemer hos børn med fysisk og psykisk dårlig trivsel.

Læs også 25 Råd og Redskaber til lærer og pædagoger, ADHD-foreningen 25 Råd og Redskaber til lærer og pædagoger