Medlemskaber og efteruddannelse for Børnelæge Lone Fiil Christensen

Medlemskab af brancheforeninger
Overenskomst med Danske Regioner
Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Medlemskab af videnskabelige selskaber
DPS: Dansk Pædiatrisk Selskab siden 1994
DBO: Dansk børnelægeorganisation siden 2007
DSPAP: Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi siden 2006
EAACI: The European Academy of Allergy and Clinical immunology siden 2007
ICCS: International Childrens Continence Society siden 2010
DNPS: Dansk Neuropædiatrisk Selskab siden 2002
DIPS: Dansk Infektions Pædiatrisk Selskab siden 2012

Videnskabelig efteruddannelse
Astma og allergi
DSPAP årsmøde 2 dage. Deltagelse hvert eneste år.
DSPAP Specialist møder
EAACI annual meetings 4-5 dage, Warszawa 2009, Geneve 2012, Wien 2016
PAAM: Peadiatric Allergy & Astma Meeting, deltagelse i Barcelona 2011

Utallige møder arrangeret af medicinalindustrien omhandlende fødevareallergi, molekylær allergologi og astma.

Børneastma og allergiseminar i Region Midt, 1 dag årligt siden 2009.
Her deltager sygeplejerskerne også hvert år.

Urologi og Inkontinens
DPS: Fagligt årsmøde i urologi, nefrologi og inkontines, 2 dage årligt – deltagelse hvert år.

Fokuseret ophold hos børneurologisk team på Børneafdelingen i Skejby, 1 uge 2007.

ICCS Annual meeting 3 dage i Prag 2015.

Gastroenterologi og ernæring
DPS: Fagligt årsmøde i Gastroenterologi og ernæring, 2 dage. Deltager hvert eneste år.

ADHD
Div. workshops og 2-dages møder  arrangeret af børnepsykiatrien, interesseorganisationer og medicinalindustrien i emner, der vedrører ADHD; søvn og børnepsykiatriske lidelser, deltagelse siden 2009.

EUNETHYDIS: European Network for Hyperkinetic Disorders. 3 dages konference i Barcelona 2012.

Fokuseret ophold i 3 dage på børnepsykiatrisk friklinik Risskov i 2015.

Neuropædiatri
DNPS årsmøde 2 dage. Deltagelse næsten hvert år.

Almen pædiatri
DPS: 3 Børnedage årligt. Deltagelse ca. hvert 2. år.

ESPID: Europæisk Selskab for Pædiatrisk Infektionssygdomme; praktisk tilgang til børn med immundefekt, infektionssygdomme og cyklisk feber. 3 dage på Island 2015.