Allergi

Allergi er en overfølsomhed for forskellige stoffer, som medfører en uhensigtsmæssig reaktion fra immunsystemet.
Dette kan give symptomer fra :

  • Øjne
  • Næse
  • Luftveje
  • Hud
  • Mave og tarm

Hvis du vil vide mere, se Pjecer